Ät Östersjön renare –videokampanj

Av små bäckar blir det ett renare Östersjön; Var och en kan bidra genom sitt val av mat.

WWF Suomi ja Owl Helsinki

1. Projektets namn + organisationen bakom projektet

 Ät Östesjön renare –videokampanj av WWF Finland och Owl Helsinki

2. Beskrivning av problemet

Östersjön mår illa. Övergödning är Östersjöns största problem och lantbruk är den viktigaste orsaken till detta. Till och med 80 procent av Finlands åkerareal används för produktion av kött och boskapsfoder. Enligt forskare ska vi minska konsumtion av kött för att förbättra tillståndet i Östersjön avseende övergödning. Bland finländarna har konsumtion av kött ändå ökat över 20 procent på 2000-talet. Om vi inte minskar vår köttkonsumtion kan Östersjön inte räddas.

3. Vad är projektets mål?/Hur ser er lösning ut?

En videokampanj, Syö Itämeri puhtaaksi, (Ett renare Östesjön – ditt val av mat gör skillnad), som lanserats av Miljöorganisationen WWF och Owl Helsinki, en digitalbyrå med fokus på videoproduktion, vill informera vanliga konsumenter hur stor roll deras val av livsmedel spelar för Östersjöns tillstånd och för klimatet och den biologiska mångfalden generellt. Korta känsloladdade videoklipp visar hur var och en kan bidra genom sitt val av livsmedel om de ersätter en del av köttet med grönsaker och inhemsk naturfisk. Målet är dessutom att uppmuntra de människor som väljer kött att äta mindre kött men dessutom välja kött som är bättre med tanke på miljön.

4. Hur bidrar projektet till att förbättra Östersjöns tillstånd?

Östersjön kan räddas endast om konsumtion av kött inom Östersjöområdet minskar. Videokampanjen är en del av WWF:s mera omfattande arbete kring livsmedel i syfte att uppmuntra finländare till ansvarsfullt val av livsmedel. Videoklipp är det bästa sättet att nå större publik i sociala medier.

Röstningen har nu stängts.

Andra deltagare från år 2016

Rening av läkemedelsrester och andra farliga ämnen ur avloppsvatten

Rening av läkemedelsrester och andra farliga ämnen ur avloppsvatten

Minskning av jordbrukets fosforbelastning genom gipsbehandling av åkrarna

Forskare och odlare skapar tillsammans framtid för jordbrukets vattenskydd.

Eliminering av läkemedelsrester

Med hjälp av denna produkt, GreenRex, som utvecklats av CleanX Ltd Ab kan man avlägsna medicinrester som utsöndras av människor och leds till avloppsnätverket innan de skadar vattendrag och naturen och vi får dem tillbaka in i kroppen via fiskar.

Rengöringsanordning för undervattenkonstruktioner i syfte att minska skadlig miljöbelastning.

En ren miljö gynnar alla.

Klimatsmart produktion av proteinfoder

Lokal produktion av insektbaserat proteinfoder skulle ha flera miljömässiga vinster vilket gynnar Östersjön.

Förbud mot utsläpp av toalettavfall – anskaffning av en sugtömningsanordning till skärgården

Vi vill förhindra att avfall släpps ut i havet, eftersom mängden av toalettavfall som en människa producerar under ett dygn ger näring åt 2,5 kilo alger.

Badewanne

Forskningsprojekt för kartläggning och fotografering av spöknät som sitter fast i vrak och farliga ämnen som finns i vrak.

Expedition Skärgårdshavet

“Expedition Skärgårdshavet” är ett aktiverande äventyrsprogram om miljön och vårt gemensamma hav för barnfamiljer i skärgårdens besökshamnar.

Matåtervinningscentral

En matåtervinningscentral för kampen mot matspill och klimatförändring

Vi vill rädda Östersjön!

Sjung vår sång - rädda Östersjön!

Östersjöprojektdagarna i april 2017

Blicken mot Östersjön - Vi Hangö ungdomar bryr oss om runt om oss och dess tillstånd.

Gå över Näsijärvi efter vatten – på hundra stegs avstånd ligger Östersjön

Ramen är samma som sjön Näsijärvi har, men vattnet är annorlunda!

Sätt fart på det goda

Det är dagens barn och ungdomar som i framtiden ska jobba för en levande Östersjö; Vad vore bättre än att just de engagerar sig aktivt och redan nu försöker vara med och förändra?