Gå över Näsijärvi efter vatten – på hundra stegs avstånd ligger Östersjön

Ramen är samma som sjön Näsijärvi har, men vattnet är annorlunda!

Tammerkoski gymnasium, Tammerfors

1. Projektets namn + organisationen bakom projektet

Gå över Näsijärvi efter vatten – på hundra stegs avstånd ligger Östersjön.
Tammerkoski gymnasium, Tammerfors.

2. Beskrivning av problemet

Hälften av finländarna som bor vid Östersjökusten känner Östersjön. Två miljoner finländare känner inte Östersjön lika väl. De minns kanske Östersjön som de sett under sitt besök på Salutorget under sommaren eller på Finlandsfärjan. Vi presenterar nya sidor av Östersjön för insjöfinländare.
Allt vårt vatten, dvs. insjöarnas vatten, avloppsvattnet från samhället, industrins processvatten samt avrinningsvattnet från jord- och skogsbruk rinner till slut ut i Östersjöbassängen – från Tammerfors längs Pyhäjärvi, Kulovesi och Kumo älv till Kumo älvs utlopp i västra  Birkaland och Satakunda. Hur vi i Tammerfors använder vatten påverkar Bottenhavet 90 meter längre ner, på havsytans nivå.

Den del av Östersjön som ligger längst från Tammerfors är östra Finska Vikens yttre skärgård. I maj är vattnet kallt och luften varm. Vi tar med oss till Tammerfors den vårliga nationalparkens rapakiviklippor som formats av is och vatten, saltstänk och blåstång, böljande formationer av arktiska flyttfåglar och den tidlösa charmen av gamla fiskarbyar så att folk här kan se och höra dem. Nationalparken i östra Finska Viken är värd att bli känd även i Tammerfors.

3. Vad är projektets mål?/Hur ser er lösning ut?

Som gymnasium vill vi i form av bild och ljud ge starka upplevelser och minnen inte endast åt tusentals tammerforsbor men också åt unga studerande i miljöfrågor och bildkonst. Östersjöns tillstånd är problematiskt på många sätt. Det är vår uppgift att dokumentera fakta som påverkar Östersjöns tillstånd – dvs. flödet av vatten som förbrukas av drygt en halv miljon finländare och rinner från inlandet ut i Nordens största delta, Bottenhavet.

Vi gör observationer, men dessutom respekterar vi Östersjön genom vårt estetiska kunnande. Vi vill dela med oss av det som vi upplevt i form av en ambulerande utställning. Det är inte bara fakta, anvisningar och kunskap utan information och den skönhet som vi upplevt som tillsammans påverkar människornas attityder och gärningar. Det som vi gör bidrar till människors vilja att agera till förmån för Östersjöns ekosystem.

4. Hur bidrar projektet till att förbättra Östersjöns tillstånd?

Om du trivs på något ställe och känner att stället har betydelse för dig, tillåter du inte att denna miljö blir förstörd utan du vill dela den med andra människor. Till följd av detta projekt kan denna miljö vara Östersjön. Faktiskt är Östersjön endast på 100 stegs avstånd från Tammerfors.

Röstningen har nu stängts.

Andra deltagare från år 2016

Rening av läkemedelsrester och andra farliga ämnen ur avloppsvatten

Rening av läkemedelsrester och andra farliga ämnen ur avloppsvatten

Minskning av jordbrukets fosforbelastning genom gipsbehandling av åkrarna

Forskare och odlare skapar tillsammans framtid för jordbrukets vattenskydd.

Eliminering av läkemedelsrester

Med hjälp av denna produkt, GreenRex, som utvecklats av CleanX Ltd Ab kan man avlägsna medicinrester som utsöndras av människor och leds till avloppsnätverket innan de skadar vattendrag och naturen och vi får dem tillbaka in i kroppen via fiskar.

Rengöringsanordning för undervattenkonstruktioner i syfte att minska skadlig miljöbelastning.

En ren miljö gynnar alla.

Klimatsmart produktion av proteinfoder

Lokal produktion av insektbaserat proteinfoder skulle ha flera miljömässiga vinster vilket gynnar Östersjön.

Förbud mot utsläpp av toalettavfall – anskaffning av en sugtömningsanordning till skärgården

Vi vill förhindra att avfall släpps ut i havet, eftersom mängden av toalettavfall som en människa producerar under ett dygn ger näring åt 2,5 kilo alger.

Badewanne

Forskningsprojekt för kartläggning och fotografering av spöknät som sitter fast i vrak och farliga ämnen som finns i vrak.

Expedition Skärgårdshavet

“Expedition Skärgårdshavet” är ett aktiverande äventyrsprogram om miljön och vårt gemensamma hav för barnfamiljer i skärgårdens besökshamnar.

Matåtervinningscentral

En matåtervinningscentral för kampen mot matspill och klimatförändring

Vi vill rädda Östersjön!

Sjung vår sång - rädda Östersjön!

Östersjöprojektdagarna i april 2017

Blicken mot Östersjön - Vi Hangö ungdomar bryr oss om runt om oss och dess tillstånd.

Ät Östersjön renare –videokampanj

Av små bäckar blir det ett renare Östersjön; Var och en kan bidra genom sitt val av mat.

Sätt fart på det goda

Det är dagens barn och ungdomar som i framtiden ska jobba för en levande Östersjö; Vad vore bättre än att just de engagerar sig aktivt och redan nu försöker vara med och förändra?