Microplast fiber filter for tvättmaskiner, Planet Care

Planet Cares filter för tvättmaskiner stoppar mikroplastfiber från att hamna i haven.

1. Projektets namn + organisationen bakom projektet

Microplast fiber filter for tvättmaskiner, Planet Care.

Planet Care https://planetcare.org/en/

2. Beskrivning av problemet

Mikroplast förekommer i världens all hav, inklusive i Östersjön. En av de vanligaste mikroplastkällorna är textilfibrer som frigörs under tvätt av textilier. Textilfibrer skiljer sig från andra former av mikroplastutsläpp genom att källan är enkel att lokalisera: avloppsvattnet från tvättmaskiner. Eftersom det handlar om ett omfattande problem och vi känner till utsläppskällan betyder det att vi har en unik chans, men också plikt, att förhindra dessa utsläpp.

Planet Cares filter har utvecklats särskilt för att samla upp textilfibrer som lossnar under tvätt av kläder och andra textilier. Fibrernas längd och tjocklek beror främst på textilens sammansättning men också på tvättförhållandena (t.ex. vilken tvättmaskin som används, program, temperatur, tvättmedel och hur mycket som tvättas på en gång). I allmänhet brukar fibrernas tjocklek vara 10 mikrometer eller mera och längden kan variera.

3. Vad är projektets mål? / Hur ser er lösning ut?

Planet Care utvecklar olika filter samt metoder att integrera dessa filter med tvättmaskiner så att filtren i framtiden är en del av tvättmaskinen. I detta skede koncentrerar vi oss dock på externa filter som kan kopplas ihop med vilken som helst tvättmaskin. Det externa filtret är mycket användarvänligt och enkelt att installera utan teknisk kompetens. 

Vi har som mål att Planet Cares filter blir en del av varje hushåll och att vi på detta sätt kan minska mikroplastutsläpp.

4. Hur bidrar projektet till att förbättra Östersjöns tillstånd?

Genom att installera Planet Cares filter för tvättmaskiner minskar användaren mängden av mikrofiber som hamnar i avfallsflödet och sist och slutligen i Östersjön.

Rösta på detta projekt

Andra deltagare från år 2018

BagIt

Östersjön rent från plastkassar med hjälp av den unika papperskassen.

Från jordmånen till Östersjön, av elever för elever

Läromedel producerat av elever för att skydda Östersjön och klimatet.

Kolodlingsnätverk – lindring av klimatförändringen med ekoodlare

Genom att utbilda ekologiska odlare till kolbindande jordbrukare gör vi åkrarna till kolsänkor och undersöker vi näringsläckage till vattendragen.

Varför skydda Östersjön?

Barnen i Helsingfors Montessori-skola undersöker empiriskt Östersjön och dess särdrag

En karttjänst för hållbar markanvändning

En icke-vinstdrivande karttjänst öppen för alla hjälper markägarna i effektivt skyddande av Östersjön och klimatarbetet.

Plastjournalistik i praktiken

Nya Åland lanserar plastkamp.

Snygg Beach

Snygg Beach-kampanjens syfte är att städa stränder, väcka intresse för strändernas nedskräpningssituation, samla information om strändernas nedskräpning, dela information om dessa samt förena konkret miljöarbete med en rolig friluftsdag.

Solar Foods

Mat utan jordbruk och utsläpp i vattendrag.

Städa Åland – för en ö fri från skräp!

Städa Åland – för en ö fri från skräp!

Ugly Foods och Årets fulaste grönsak

Ugly Foods ställer fula frukter och grönsaker i centrum och ger dem rätt värde!