Eliminering av läkemedelsrester

Med hjälp av denna produkt, GreenRex, som utvecklats av CleanX Ltd Ab kan man avlägsna medicinrester som utsöndras av människor och leds till avloppsnätverket innan de skadar vattendrag och naturen och vi får dem tillbaka in i kroppen via fiskar.

CleanX Ltd

1. Projektets namn + organisationen bakom projektet

Eliminering av läkemedelsrester
Organisation: CleanX Ltd är ett start up–företag som startades av fyra företagare år 2015. Företagarna har sammanlagt ca 100 års erfarenhet av produktutvecklings- och marknadsuppgifter inom Life science–branschen.

2. Beskrivning av problemet

När en kvinna i Jyväskylä använder p-piller och tar ibuprofen mot huvudvärk på morgonen, har 15 % av ibuprofen några timmar senare passerat hennes kropp och utsöndrats i hennes urin. Ibuprofen i urinen i toalettstolen rinner genom avloppsreningsverket ut i sjön Päijänne. Från Päijänne färdas läkemedelsresterna via floder ut i Finska Viken. När kvinnans syster som bor i Helsingfors senare dricker ett glas kranvatten, får hon samtidigt i sig, utan att hon vet det, små mängder av de läkemedel, ibuprofen och p-pillerhormonet östradiol, som intagits av hennes syster. Detta borde naturligtvis inte hända.

Av de 80 miljoner människor som bor i Östersjöländerna utsöndras 30 000 kilo läkemedelsrester som rinner ut i havet varje år. Vad gäller antiinflammatoriska läkemedel släpps sammanlagt 800 kg Ibuprofen (verksamma ämne bl.a. i Burana och Ibumax) och 400 kg diklofenak (verksamma ämne bl.a. i Voltaren) ut i Finska Viken från Finland och St Petersburg. Den sammanlagda mängden av diklofenak som släpps ut i Östersjön varje år uppgår till 5 000 kg. Då dess nedbrytningstid är 20 år, finns det 100 000 kg diklofenak i Östersjön idag.

De största utsläppen av antibiotika i avloppsvatten kommer från sjukhus. Om de används fel orsakar antibiotika resistens mot antibiotika, vilket betyder att bakterier och organismer i människokroppen utvecklar motståndskraft mot antibiotika. Hormon i avloppsvatten orsakar hormonala problem för djur och utgör ett hot mot deras förökning. Vetenskapliga forskningar har visat att hanfiskar har blivit feminiserade. Fiskätande fåglar förökar sig inte heller på samma sätt som förut. Via Östersjöfiskar får människor igen samma läkemedelsrester i sig. Detta borde inte heller hända.

3. Vad är projektets mål?/Hur ser er lösning ut?

Myndigheterna håller på att utveckla lagstiftningen som förpliktar medlemsstaterna att iaktta hur vissa läkemedel utsöndras i urin och hamnar i avloppsvattnet. Sådana läkemedel används framför allt på sjukhus. En metod av CleanX kan användas för att avlägsna rester av läkemedel som används mest på sjukhus. Detta händer genom att man på toaletten, som är den första länken i avloppsnätverket, använder produken GreenRex som tillverkas av CleanX. GreenRex inleder utsöndringen av läkemedelsresterna redan i toalettstolen. Läkemedelsresterna kommer inte till avloppsreningsverket, där det är svårt och dyrt att avlägsna dessa.

GreenRex är en vätska som doseras i toaletten t.ex. av en ljussensorstyrd doserare när toaletten används. Liknande doserare används på sjukhus och andra institutioner. GreenRex-metoden kan även avlägsna läkemedelsrester i hushåll, varför produktutvecklingen riktas mot hushåll under projektets senare skede. 

4. Hur bidrar projektet till att förbättra Östersjöns tillstånd?

För närvarande släpps läkemedelsresterna ut i havet och orsakar problem som beskrivs ovan. Genom att använda produkten GreenRex som tillverkas av CleanX kan vi till stor del undvika dessa problem och få havet att må bättre.
Problemet med läkemedelsrester är ett globalt problem – GreenRex lämpar sig till användning i syfte att förbättra tillståndet i världens alla vattendrag och hav. 

Röstningen har nu stängts.

Andra deltagare från år 2016

Rening av läkemedelsrester och andra farliga ämnen ur avloppsvatten

Rening av läkemedelsrester och andra farliga ämnen ur avloppsvatten

Minskning av jordbrukets fosforbelastning genom gipsbehandling av åkrarna

Forskare och odlare skapar tillsammans framtid för jordbrukets vattenskydd.

Rengöringsanordning för undervattenkonstruktioner i syfte att minska skadlig miljöbelastning.

En ren miljö gynnar alla.

Klimatsmart produktion av proteinfoder

Lokal produktion av insektbaserat proteinfoder skulle ha flera miljömässiga vinster vilket gynnar Östersjön.

Förbud mot utsläpp av toalettavfall – anskaffning av en sugtömningsanordning till skärgården

Vi vill förhindra att avfall släpps ut i havet, eftersom mängden av toalettavfall som en människa producerar under ett dygn ger näring åt 2,5 kilo alger.

Badewanne

Forskningsprojekt för kartläggning och fotografering av spöknät som sitter fast i vrak och farliga ämnen som finns i vrak.

Expedition Skärgårdshavet

“Expedition Skärgårdshavet” är ett aktiverande äventyrsprogram om miljön och vårt gemensamma hav för barnfamiljer i skärgårdens besökshamnar.

Matåtervinningscentral

En matåtervinningscentral för kampen mot matspill och klimatförändring

Vi vill rädda Östersjön!

Sjung vår sång - rädda Östersjön!

Östersjöprojektdagarna i april 2017

Blicken mot Östersjön - Vi Hangö ungdomar bryr oss om runt om oss och dess tillstånd.

Gå över Näsijärvi efter vatten – på hundra stegs avstånd ligger Östersjön

Ramen är samma som sjön Näsijärvi har, men vattnet är annorlunda!

Ät Östersjön renare –videokampanj

Av små bäckar blir det ett renare Östersjön; Var och en kan bidra genom sitt val av mat.

Sätt fart på det goda

Det är dagens barn och ungdomar som i framtiden ska jobba för en levande Östersjö; Vad vore bättre än att just de engagerar sig aktivt och redan nu försöker vara med och förändra?