Östersjöprojektets vinnare bekämpar Östersjöns plastproblem

16.02.2018

Ålandsbankens Östersjöprojekt finansierar i år bland annat olika projekt som bekämpar Östersjöns plastproblem och några digitala innovationer. Totalt finansierar Östersjöprojektet i år nio projekt med nästan 250 000 euro.

”Det är glädjande att se hur stort engagemang det finns bland företag, stiftelser, skolor och privatpersoner för att rädda Östersjön. Ansökningarna representerade en bred skala av lösningar för att rädda Östersjön och det fanns mycket nytänk bland projekten”, säger Anne-Maria Salonius, Ålandsbankens direktör för affärsområdet Finland.

Samlare av plastavfall samlade också mest röster

Plastavfall och mikroplast är något som oroar allmänheten, vilket syns i de 124 ansökningar som Östersjöprojektet fick in. Oron märktes även i den allmänna omröstningen då det vinnande projektet samlade 37 % av rösterna. Sammanlagt fick alla plastrelaterade projekt, fyra projekt av tolv, 64 % av rösterna. Det vinnande projektet är en samlare av plastavfall som kan användas för att städa bort skräp från stora havsområden.

"Plastproduktionen har vuxit snabbt de senaste decennierna. Andelen plastavfall av allt skräp som samlas längs Östersjöns kust varierar från 30 till 80 procent. Plastavfall i haven är ett stort miljöproblem eftersom plasten har en lång livscykel. Den bryts ner i mindre partiklar och kan innehålla skadliga kemikalier. Mikroplast, som brutits ner från till exempel sönderfallet plastskräp, är särskilt skadligt eftersom den lämpar sig storleksmässigt som föda för många marina organismer som fåglar, fiskar och ryggradslösa djur. Utsläpp av mikroplaster sker även från hushållen och trafiken.”, säger Seppo Knuuttila, specialforskare för havscentret vid Finlands miljöcentral (SYKE) och jurymedlem i Östersjöprojektet.

Vinnaren i den nya kategorin Digitala Innovationer är John Nurminen Stiftelses plattform för gräsrotsfinansiering - Nutribute. Juryn för digitala innovationer är utvidgad med Ilkka Paananen, vd för spelbolaget Supercell samt Niklas Zennström, medgrundare av Skype.

”Det är uppmuntrande att se gräsrotsfinansiering användas specifikt för att lösa Östersjöns utmaningar. Det finns många idéer där ute som behöver stöd och det här är ett bra sätt att sammanföra aktörer och påskynda handlingarna genom att använda en digital plattform. Nutribute har potential att skapa nya affärsmöjligheter och städa upp Östersjön - och jag ser fram emot att följa deras framsteg”, säger Niklas Zennström.

Vinnarna av den publika röstningen samt storleken på finansiering:

  • Placering 1: En samlare för plastavfall, Clewat Oy 70 000 €
  • Placering 2: Östersjön rent från plast med bionedbrytbara förpackningar, Sulapac 50 000 €
  • Placering 3: Nutribute – plattform för gräsrotsfinansiering, John Nurminen Stiftelse 15 000 €
  • Övriga finansierade projekt samt storlek på finansiering:
  • Inga mikroplaster i Slemmern, Mariehamns stad 35 000 €
  • Kustobservatoriet, Helsingfors Universitet 35 000 €
  • Stärka rovfiskbeståndet, Ålands Fiskevårdsförening rf. 5 000 €
  • Froodly Go, Froodly Oy 28 000 €
  • Ungdom dina handlingar för Östersjön, Karjaan yhteiskoulu 3 500 €
  • Eleverna bekantar sig med skärgårdsnaturen, Rauman freinetkoulu 4 100 €

Ålandsbanken har i år även varit med och stöttat Östersjön genom miljöorganisationerna WWF Finland och Race For The Baltic med totalt 105 000 €. Sedan 1997 har Ålandsbanken delat ut nästan 2 000 000 euro till olika miljöprojekt. 

JURY
Anne-Maria Salonius, juryordförande för Östersjöprojektet
Karl-Johan Lehtinen, Miljöchef vid NEFCO (Nordiska miljöfinansieringsbolaget)
Seppo Knuuttila, Specialforskare för havscentret vid Finlands miljöcentral (SYKE)
Lotta Nummelin, VD för Östersjöfonden
Alf Norkko, Professor i Östersjöforskning på Tvärminne zoologiska station vid Helsingfors Universitet.

Tilläggsinformation:
Mera information om de vinnande projekten finns på sidan http://www.balticseaproject.org/2017
Ålandsbanken Abp: Anne-Maria Salonius, direktör för affärsområdet Finland, tfn +358 40 733 1106.

Östersjöprojektet
Östersjöprojektet arbetar för ett friskare hav genom att finansiera goda idéer och genom att öka kännedomen om Östersjöns tillstånd. Årligen donerar banken ett belopp som motsvarar upp till 0,2 % av depositionerna på Östersjökontona. Sedan 1997 har Ålandsbanken stöttat olika miljöprojekt och över tid har nästan 2 000 000 euro donerats till både små och stora projekt.  www.balticseaproject.org

Ålandsbanken Abp
Ålandsbanken grundades 1919 och är sedan 1942 börsnoterad i Helsingfors. Ålandsbanken skapar värde för människor och företag som värderar relationer genom att leverera den stora bankens tjänsteutbud med den mindre bankens omtanke och förnuft. Koncernen har en balansomslutning om 4,7 miljarder euro och har ca 700 anställda fördelat på kontor på Åland, i Finland och Sverige. www.alandsbanken.fi