Under Almedalsveckan, den 4 juli, anordnar Ålandsbanken i samarbete med South Pole och Ålands landskapsregering ett heldagsseminarium för att diskutera förutsättningar och incitament för att uppnå ett klimatneutralt och fossilfritt Nordiskt samhälle innan 2050. Fokus kommer att ligga på investeringar, innovation och ledarskap med betoning på det Nordiska samarbetet. 

För att adressera denna utmanande fråga har vi samlat ledande representanter från politik, näringsliv och civilsamhälle. Jan Eliasson, f.d. vice generalsekreterare för FN, är en av de medverkande. Han kommer dela med sig av sina erfarenheter och reflektioner från sin tid i FN och de utmaningar som vi nu ställs inför. Vi kommer även få besök av bland annat; Dr Kirsten Dunlop, vd för EU:s största Klimatinnovationsprogram Climate-KIC, Peter Carlsson, vd, Northvolt, Mats A Andersson, regeringsutredare för gröna obligationer och Katrin Sjögren, lantråd (regeringschef) Åland. 

Om du befinner dig i Almedalen kom och lyssna, inspireras och delta i diskussionerna för att tillsammans skapa en hållbar framtid. Seminarierna kommer att hållas på Ålands landskapsregerings båt Michael Sars i Visby Hamn. 

Ladda ner fullständigt program här eller se nedan


Datum: Tisdag 4 juli 2017

Tid: 8.45 – 15.00

Adress: Michael Sars Fartyg, Visby Hamn 


Program

8.45 – 9.45 Innovation och intressentdialog – pengar och värderingar 

Frukostseminarium: Hur kan nya och innovativa finansiella modeller engagera kunder och medborgare för att minska utsläpp av växt-husgaser och skapa ett mer hållbart samhälle? 

 • Anne-Maria Salonius, Direktör, Ålandsbanken Finland 
 • Anders Egelrud, Vd, Fortum Värme 
 • Marc Klaus, Co-Director, Race For The Baltic 
 • Epi Ludvik Nekaj, Grundare, Crowdsourcing Week, Singapore 
 • Staffan Hansen, Vd, SPP 
 • John Davis, Chef Finansiell Sektor, South Pole Group 
 • Moderator: Kaj Embrén, Senior Rådgivare, South Pole Group 

Språk: Engelska 


10.00 – 11.00 Hur kan utveckling och innovation bidra till klimat- och hållbarhetsmålen? 

Möt aktörer som driver utveckling framåt i Norden. 

 • Anne-Maria Salonius, Direktör, Ålandsbanken Finland 
 • Anders Wijkman, Ordförande, Climate-KIC 
 • Lotta Nummelin, Vd, Östersjöfonden 
 • Björn Bergstrand, Hållbarhetschef, Kommuninvest 
 • Erik Gutwasser, Head of Sweden and Finland, Mastercard 
 • Moderator: Stina Billinger, Planeringschef, Näringsdepartementet. 

Språk: Svenska 


11.15 – 13.15 Global ledarskap med Jan Eliasson, fd Vice General-sekreterare i FN – avslutas med lunchmingel 

Erfarenheter och reflektioner från FN:s arbete och utmaningar inför framtiden med sikte på de ambitiösa globala hållbarhetsmålen. 

 • Jan Eliasson, fd Vice General-sekreterare FN
 • Moderator: Stina Billinger, Planeringschef, Näringsdepartementet. 

Språk: Svenska 


13.30 – 15.00 Investeringar i infrastruktur för ett fossilfritt samhälle – transportsektorn i förändring 

Är investeringarna tillräckliga för utmaningen – ett fossilfritt Norden? Hur kan den finansiella sektorn skala upp sina investeringar inom klimat- och hållbarhetsområdet? Är gröna obligationer det verktyg som kan öka takten? 

 • Katrin Sjögren, Lantråd (regeringschef) Åland 
 • Niklas Nordström, Kommunalråd Luleå, ordförande Business Sweden och Svenskt flyg 
 • Johan Gerklev, Hållbarhetschef, Skanska 
 • Mats A Andersson, Fd vd 4:e AP fonden, Ordförande i regeringens utredning om gröna obligationer 
 • John Davis, Chef Finansiell Sektor, South Pole Group 
 • Peter Carlsson, Vd, Northvolt 
 • Dr. Kirsten Dunlop, Vd, Climate-KIC 
 • Moderatorer: Kaj Embren och Jens Olejak, South Pole Group. 

Språk: Engelska